Otterlo, Hervormde Kerk

   
   

   
   
De kerk is al heel oud. Al in 1215 was er sprake van een kerspel, een kerk en een pastoor. Het is niet bekend aan welke heilige de kerk is gewijd, en ook draagt de kerk geen bijzondere naam. Toch heeft de kerk een langdurige geschiedenis.  Zo is in 1660 een ingrijpende onderhoudsbeurt geweest. Bij die gelegenheid zijn de muren waar  nodig opnieuw opgebouwd. Ook is er toen een nieuw dak op gekomen, en zijn de muren van binnen gewit. In 1680 kwamen de kerkenraadsbanken, en twee klokken. De grote werd geluid bij begrafenis- sen, en de kleine bij de kerkdiensten. (In 1942 zijn de klokken weggehaald.)  
In 1860 werd de kerk opnieuw verbouwd, en werd daarbij een plafond in de kerk gemaakt. In 1973  werd de kerk gerestaureerd.
  Bron: "Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk te Otterlo", uitgave College van Kerkvoogden
   

   
   

Foto: Michiel van 't Einde 2010

Foto: Michiel van 't Einde 2010

   
   

Home
To the pipe-organ
Back to last page