Mariënberg, Geref. Kerk vrijgemaakt

   
   

   
   

   
   

   

Foto's en tekst: Bert Hofsink © 2008

   
Historie
Ongeveer gelijktijdig met de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw in 1928 werd ook het orgel in gebruik genomen. Een Valckx en van Kouteren, gebouwd volgens het toen gangbare pneumatische kegelladesysteem, met 8 stemmen en aangehangen pedaal. Het orgel heeft tot 1993 dienst gedaan maar werd met name na de uitbreiding van het kerkgebouw in 1982 (van 400 naar ca 620 zitplaatsen) te klein bevonden.
Vermeldenswaard is overigens dat het orgel het lot van vele pneumatische orgels, nl de schroothoop, bespaard bleef. Dankzij de inspanningen van het Oost-Europa comité te Arnhem kreeg het orgel een plaats in de Geref. Kerk te Ilienie in Roemenie waar het nog elke zondag dienst doet.

Voorbereidingen nieuw orgel
De inmiddels in het leven geroepen orgelcommissie adviseerde na uitgebreid beraad tot de bouw van een nieuw orgel.
Die opdracht werd verstrekt aan de gebr. Hoogendoorn te Enschede: BAG Orgelmakers.

Realisatie
In 1994 werd het nieuwe instrument opgeleverd: 19 stemmen, verdeeld over 2 klavieren en pedaal, in een zeer degelijk gebouwde eikehouten kas met royaal snijwerk. De labia van de frontpijpen werden voorzien van bladgoud.
De plaats van het orgel bleef ongewijzigd in het front van de kerk boven de kansel.
De orgelmakers zagen kans in de (toch niet al te grote) ruimte onder de paraboolconstructie een hoofdwerk/ bovenwerk te realiseren; bevorderlijk voor de klankemissie richting kerkzaal.

Enige klankindrukken:
De kerk heeft een redelijke akoestiek. Deze neemt echter vrij snel af wanneer de banken gevuld raken. Toch valt er ook bij een gevulde kerk goed te zingen. Het instrument bezit een volle, dragende klank van een mild karakter.
Zowel het hoofdwerk als het bovenwerk bezitten een tremulant .
De tongwerken zijn zeer geslaagd; de fraaie Dulciaan biedt uitstekend partij naast de Trompet 8’op het hoofdwerk. De Fagot 16’van het pedaal heeft trechtervormige bekers en zet een stevige basis onder het plenum maar is ook buiten het volle werk goed te gebruiken.
Een orgel met allure en uitstraling.
In de afgelopen jaren werden reeds meerdere orgelconcerten door bekende organisten verzorgd.
De aantekeningen in het gastenboek getuigen van grote waardering voor het instrument.
Bovendien is het een aanwinst voor het regionale orgelbezit.
   
De dispositie:  
Hoofdwerk:
Bourdon 16
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Speelfluit 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur (4-5 st.)
Cornet (5 st.)
Trompet 8
Tremulant
Bovenwerk:
Holpijp 8
Viola 8
Roerfluit 4
Nasard 3
Woudfluit 2
Dulciaan 8
Tremulant
Pedaal:
Subbas 16
Octaaf 8
Fagot 16


3 koppels
   

Home
Terug naar vorige pagina / to last page / Zurück