Växjö, Domkyrkan

   
   
Picture: © Roel Sikkema

History:
1779 Lars Wahlberg and Olof Schwann.
1863 Frans Andersson changed the stoplist
1885 Organstops transferred elsewhere
1885 Akerman & Lund built new organ in old case
2002 Bergenblad & Jonsson, Grönlund and Alems Orgelverkstad
         reconstruction of the Wahlberg and Schwann-organ.
   
The stoplist:  
Manualen
Quintadena 16
Principal 8
Viola da Gamba 8
Flagflöjt 8
Octava 4
Traversflöjt 4
Spetsflöjt 4
Rörflöjt 4
Octava 2
Mixtur 3 ch
Trumpet 16
Trumpet 8
Öververket
Gedackt 8
Principal 4
Kortflöjt 4
Quinta 3
Oktava 2
Mixtur 3 ch
Trumpet 8
Trumpet 4
Vox Humana 8 bas
Quintadena 8 discant
Pedal
Untersatz 16
Oktava 8
Quinta 6
Gedackt 8
Quinta 3
Oktava 4
Blockflöjt 1
Mixtur 3 ch
Basun 16
Trumpet 8
Trumpet 4
   
   

Home
Back to last page