Versam, Reformierte Kirche

   
   

   
   

   
   
Fotos: © Lothar D. Zickermann


Versam (Schweiz, GraubŁnden), ref. Kirche
1789 Pangeratius Keyser
I+P/9

Manual: (C-c3)
Principal 8 (C-H Holzgedeckt, Rest Metall im Prospekt)
Coppel 8
Spitzflauten 4
Octav 2
Kleinflauten 2
Quind 1 1/3
Cornet
Mixtur 1'

Pedal: (C-d1)
Subbass 16

Pedalkoppel
   
   

Home
Back to last page