Rhenen, Geref. Ontmoetingskerk

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   Foto: Fotoverzameling D. Nauta

   
   

   
   

Foto's: Wim Verburg 2009


Home
To the pipe-organ
Back to last page

   
   

Foto: Fotoverzameling D. Nauta