Den Haag, huisorgel De Jong

   
   

Om zachtjes orgel te kunnen spelen is de kas meestal dicht.

   

   
   

   
   

Aart de Kort kalligrafeerde de registernamen

 
   

Wim de Jong deed de klank en intonatie.

   

   
De dispositie van het De Jong-orgel: (hij begon het orgel in 1971 te bouwen en voltooide het in 1991)
Manuaal 2: (C-f3)
Open Fluyt 8
Praestant 4
Octaaf 2
Fournituur II
Schalmey 8
Manuaal 3: (C-f3)
Quintadena 8
Fluyt 4
Praestant 2
Siffluyt 1 (oud)
Terts 1 3/5
Pedaal: (C-f1)
Bourdon 8
Praestant 4
Sordoen 16
Tousyn 8 (horizontaal)
 
Foto's gemaakt, dispositie opgetekend, en deze webpagina gemaakt in 2003.

 

Manuaal 1 is koppelklavier.

 
  Tremulant
Klik op onderstaande hyperlinks om mp3 te downloaden en te beluisteren:
(het betreft improvisaties die De Jong zelf speelde)
Wie maar de goede God laat zorgen - orgel, 557 kB
Gedeelte uit improvisatie - orgel, 230 kB
Gedeelte uit improvisatie - vleugel, 324 kB
Improvisatie - clavichord, 335 kB
Gedeelte uit improvisatie - vleugel, 220 kB
Gedeelte uit improvisatie - orgel, 254 kB
Improvisatie - orgel, 210 kB
Wegens overlijden van De Jong in 2009 staat dit orgel in het archief.
 
   
   

Home   
Terug