Oudesluis, Hervormde Kerk

   
   

   
   
   
   

   

Foto's: Marcel Pelt © 2004

   
De herkomst van het instrument was tot voor kort onduidelijk. Op het plaatje boven het klavier staat: B.F. Bergmeijer vh van Dam, orgelfabrikant – Woerden. Het binnenwerk van het orgel deed echter vermoeden dat het van oudere datum zou moeten zijn. Het enige wat vast stond was, dat het geplaatst was in het jaar 1900. De naam Bergmeijer past niet in dat jaar, omdat deze toen nog niet als zelfstandig orgelmaker actief was. Verder draagt het orgel een aantal Maarschalkerweerd-kenmerken. Bestudering van het binnenwerk leverde nergens een sluitend bewijs op dat duidelijk in één richting wees.

Verrassend genoeg kwam tijdens reparatiewerkzaamheden aan de onderzijde van de orgelbank de volgende aantekening te voorschijn: “Schagen 16 october 1896”.Hiermee kon al snel de herkomst van het instrument worden getraceerd.In 1895 brandde de Nederlands Hervormde kerk op de markt in Schagen af.
Tijdens de bouw van een nieuwe kerk werd voor de diensten gebruik gemaakt van een kleine noodkerk, waarin in 1896 een orgel werd geplaatst voor de som van F 607,15. Het was het eerste opus van Leon Verschueren uit Heythuysen (thans Verschueren orgelbouw). In september 1897 was de nieuwe kerk al voltooid. Mogelijk heeft het Verschueren orgel nog een aantal jaren dienst gedaan in deze nieuwe kerk, want pas in 1901 werd een nieuw van Dam orgel in gebruik genomen. Het oude Verschueren orgel moet rond 1900 zijn overgeplaatst naar Oudesluis.

Het is nog steeds onduidelijk wie deze werkzaamheden heeft uitgevoerd. Wel lijkt het er op dat in Oudesluis de mogelijkheid tot aankoop zich vrij onverwachts heeft voor gedaan, want getuige de historische beschrijving moest er op het laatste moment nog gauw even een orgeltribune worden gebouwd.De datum 16 october 1896 kon worden bevestigd door Verschueren orgelbouw, die in een oud kasboek tevens een aantal opmerkingen vonden over de omvang en dispositie, welke excact overeenkwamen met het orgel in Oudesluis.

Het feit dat het orgel een aantal Maarschalkerweerd kenmerken heeft is verklaarbaar, doordat Leon Verschueren daar van 1886 tot 1890 in de leer is geweest, waardoor zijn eerste werk nog grotendeels in Maarschalkerweerd traditie stond.Onduidelijk blijft wanneer de firma Bergmeijer aan het orgel heeft gewerkt. Bertus Frans Bergmeijer was werkzaam bij orgelmakerij van Dam in Leeuwarden en werd in 1917 medefirmant van deze firma. Vanaf 1918 begon hij voor zichzelf te werken, eerst vanuit Amersfoort, later vanuit Woerden. De firma van Dam hield in 1926 op te bestaan, waardoor het aannemelijk lijkt dat Bergmeijer na 1926 een aantal dingen aan het orgel heeft gewijzigd en zijn firmaplaatje boven het klavier heeft aangebracht.

   
   
Manuaal: (C-f3)
Prestant 8
Holpijp 8 B/D (deling tussen H en c0)
Gamba 8
Fluit 4 (= octaaf 4)
Pedaal (C-B) aangehangen.
Bron info: http://www.kerkjeoudesluis.nl

Home
Terug naar vorige pagina / to last page / Zurück