Broek (Joure), Hervormde Kerk

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Foto's: Wim Verburg 2008

   

Home
To the pipe-organ
Back to last page