Amsterdam, Westerkerk, koororgel

   
   
Foto's: © jancoschout@solcon.nl


Dit orgel wordt ook het ds. H.A. Visser-orgel genoemd
   
   

   
   

   
De dispositie van het Flentrop-orgel: (1963)  
Hoofdwerk
Holpijp 8
Prestant 4
Gemshoorn 4
Octaaf 2 
Sesquialter II
Mixtuur III- IV
Zwelwerk:
Holpijp 8
Open Fluit 4
Nachthoorn 2
Cymbel I-II
Regaal 8
Tremulant
Pedaal
Subbas 163 koppels
   
   

Home
Terug naar vorige pagina / Back to last page / Zurück