Ingen, Hervormde Kerk

   
   

   
   

   
   

   

Foto's: Wim Verburg 2007

   

   
De kerk is al heel oud. Vr deze kerk heeft op deze plaats een houten kerk gestaan. Het doopvont op deze foto is n van de oudste delen
van het interieur. Het doopvont is groter dan tegenwoordig. Want vroeger werden de kleine kinderen gedoopt door onderdompeling.
In totaal is de - ons bekende - kerkgeschiedenis van Ingen al ruim 1000 jaar oud. Het is haast een wonder  dat we zo'n oud stenen doopvont
(ca. 1000 n.C.) live kunnen zien! Al die eeuwen is het goed bewaard gebleven. Voor meer info over kerk en interieur: de ouderling-scriba van deze kerk kan u veel en veel meer vertellen!
   

   

Home
To the pipe-organ
Back to last page