Groningen, Doopsgezinde Kerk

   
   

   
   
Foto's: © Martijn Smit

De dispositie van het Marcussen & søn-orgel: (ca. 1965, met 24 stemmen, verdeeld over BrW, HW, RW en zelfstandig Pedaal.)

Hovedværk:
Principal 8, Rørfløjte 8, Oktav 4, Oktav 2, Mixtur IV-V, Ttrompet 8
Brustværk:
Gedakt 8, Oktav 4, Rørfløjte 4, Principal 2, Regal 16
Rygpositiv:
Rørgedakt 8, Principal 4, Gedaktfløjte 4, Gemshorn 2, Quint 1 1/3,
Sesquialtera II (g0), Scharf II-III, Krumhorn 8
Pedal:
Subbas 16, Oktav 8, Nathorn 4, Fagot 16, Skalmeje 4
 
tremulanten BW en RW (trekkers)
koppels H+B, H+R, P+H, P+R, P+B (voetknoppen)
   
   

Home
Terug naar vorige pagina / to last page / Zurück