Wierden, Gereformeerde Kerk

   
   

   
   
 
   
   

   

De windvoorziening

   

   
   

   

Foto's: Marco Borkent

   
In augustus 1998 legde orgelmaker René Nijsse de laatste hand aan het 'nieuwe' orgel in de Gereformeerde Kerk te Wierden. Dit instrument werd in 1954 gemaakt door D.A. Flentrop voor de Hervormde Kerk te Sluis en verving in Wierden het 10 jaar jongere Koch-Orgel (1964). In dit
electro-pneumatische instrument bevonden zich nog enkele registers van het voormalige Naber-orgel uit de Hervormde Kerk te Wierden. Omdat nieuwbouw van een orgel in Naber-factuur te kostbaar bleek en men aanpassing van het bestaande instrument weinig zinvol achtte, werd naar andere oplossingen gezocht. Hans Kriek vestigde de aandacht op het Flentrop-orgel van de voormalige Hervormde Kerk te Sluis, dat bij René Nijsse in opslag lag. In overleg met de adviseur, orgelmaker en plaatselijke organisten onderging het Flentrop-orgel bij de overplaatsing naar Wierden een aantal ingrijpende wijzigingen. In de eerste plaats kreeg het instrument een vrij pedaal in een nieuwe kast, achter het instrument. Daarbij werd gebruik gemaakt van pijpwerk uit het voormalige Koch-orgel; de windlade is geheel nieuw. Daarnaast is de afstand tussen Hoofdwerk en Rugpositief aanmerkelijk gereduceerd, hetgeen aanpassing van de mechanieken noodzakelijk maakte. Ook de dispositie van Hoofdwerk en Rugpositief werd herzien. Op de vrije sleep van het Hoofdwerk is een nieuwe Octaaf 2 geplaatst, terwijl een gebruikte
Trompet 8 de plaats van de oude Dulciaan 16 innam. Op het Rugpositief is de Quint 1 1/3 opgeschoven tot 2 2/3 en ruimden de oude Scherp en Regaal het veld voor een gebruikte Fluit 4 en Terts 1 3/5. Tenslotte volgde een algehele herintonatie en werden de oorspronkelijke donkere gevlamde frontpijpen gespoten in een lichte teint.

Bron: Persbericht (Hans Timmerman) en orgelmaker René Nijsse van tijdschrift 'Het Orgel'.
De dispositie:
Hoofdwerk (C-f3):
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Octaaf 2'
Mixtuur IV
Trompet 8'
Rugpositief (C-f3):
Holpijp 8'
Prestant 4'
Fluit 4'
Quint 2 2/3'
Gemshoorn 2'
Terts 1 3/5
Pedaal (C-f1):
Subbas 16'
Gedekt 8'
Fagot 16'
 
Tremulant voor het gehele werk
3 koppels
Winddruk 64 mm wk

Toonhoogte a1 = 440 Hz.

Temperatuur: modificatie van Kirnberger III.
 
   

Home
Terug naar vorige pagina / to last page / Zurück