Limbricht, Salviuskerkje
Limburg

   
   

   
   

Mechaniek van de registers

Tremulant

   

   
   

   
   

Foto's: Willemijn Hissink & Michiel van 't Einde © 2014/2015

   
   

Nadat in 1922 in Limbricht een nieuwe Sint Salviuskerk in gebruik werd genomen, werd het oude kerkje gesloten, maar niet afgebroken. Een deel van het oude interieur bleef ook aanwezig. Ook het orgel liet men in de kerk staan. Het instrument is afkomstig uit het klooster op de Agnetenberg te Sittard, dat door de Fransen in 1802 werd gesloten. De pastoor van Limbricht kreeg het instrument gratis in bezit, en liet het door Binvignat in de kerk plaatsen en aanpassen. Hoewel de bouwer niet bekend is, wijst veel erop dat het uit de school van Verhofstadt komt, mogelijk van diens medewerker Theodorus Schiffers. Ook wordt aan Brammertz en Gilman gedacht . Het stamt uit het begin van de achttiende eeuw. Het werd in 1845 gerestaureerd en gewijzigd door de gebroeders Franssen. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd het oude kerkje gerestaureerd. Het nog altijd aanwezige orgel verkeerde inmiddels in deplorabele staat, en Verschueren kreeg de opdracht een reconstructie uit te voeren. Er was veel pijpwerk verdwenen. Als voorbeeld voor het nieuw te maken pijpwerk werd gebruik gemaakt van het orgel in de Hervormde Kerk te Donkerbroek, gebouwd door Verhofstadt en Schiffers. Hans van der Harst was adviseur bij de werkzaamheden. Tijdens de restauratie bracht onderzoek aan het orgel echter aan het licht dat de bouwer Johan-Jacob Brammertz is geweest. Op 24 november 1989 is het orgel in gebruik genomen. Jacques van Oortmerssen gaf een presentatieconcert op 2 december 1989.De toonhoogte van het orgel is een halve toon onder normaal (Kamertoon). De stemmingstemperatuur is ongelijkzwevend en de winddruk is 63 mm waterkolom. Op het manuaal is een deling tussen c' en cis'.
De samenstelling van de vulstemmen:

Mixtuur III sterk: C: 2/3' - 1/2' - 1/3'. c: 1' - 2/3' - 1/2'. c': 2' - 1 1/3' - 1'. c'': 4' - 2 2/3' - 2'.

Cornet III sterk : cis': 4' - 2 2/3' - 1 3/5'.

Sesquialter II sterk: C: 1 1/3' - 4/5'. c: 2 2/3' - 1 3/5'.

   
   
 

Manuaal: CD - c''' 
Holpijp 8'
Prestant 4'
Fluit 4'
Octaaf 2'
Quint 1 1/2'
Sifflet 1'
Mixtuur III sterk (2/3')
Sexquialter II sterk (gedeeld)
Cornet III sterk (vanaf cis')
Trompet 8' (gedeeld)
Tremulant

Pedaal: C - f
 
Aangehangen

   
   
   

Home
Terug naar vorige pagina / to last page / Zurück