Montserrat, Monasterio de Santa María de Montserrat
Catalonië

   
   

   
   

Foto: Riet van Enckevort © 2015

   
   

Op 8 mei 2010 werd er in de basiliek van het Monasterio de Santa María de Montserrat in Montserrat een nieuw sleepladen-orgel met mechanische toetstractuur en elektrische registertractuur in gebruik genomen. De stemmingstemperatuur is Bach-Kellner.

   
   
Orgue Major (Manual II): C - a'''   Cadireta (Manual I): C - a'''   Expressiu (Manual III): C - a'''   Batalla   (Manual IV): C - a''' 
Flautat Major 16' Quintant 16' Viola 16' Flauta Travessera 8' (discant)
Bordó Major 16' Cara 8' Flauta Harmónica 8' Violetes 2' (bas)
Flautat 8' Bordó de Fusta 8' Corn de Nit 8' Trompeta Magna 16' (discant)
Flauta de Lusta 8' Salicional 8' Gamba 8' Trompeta de Batalla 8' (2 h.)
Espigueta 8' Octava 4' Veu Celest 8' (vanaf c)  Claríns Clara 8' (discant) 
Quinta 5 1/3' Tapadet 4' Flauta Cònica 4' Orlos 8'
Octava 4' Nasard 12ª 2 2/3' Octaviant 4' Baixons 4' (bas)
Desena 3 1/5' Quinzena 2' Octaví 2'    
Dotzena 2 2/3' Nasard 17ª 1 3/5' Sesquialtera 2 h. (2 2/3')    
Quinzena 2' Larigot 1 1/3' Progressio Harmonia 3-4 h. (2 )    
Corneta 5 h. (8') (vanaf g) Septinona 2 h. (1 1/7')  Fagot 16'    
Plens 5 h. (2') Flautí 1' Trompeta Armónica   8'    
Cimbalet 3 h (2/3') Cimbal 4 h. (1') Oboè 8'    
Bombarda 16' Regal 16' Veu Humana 8'    
Trompeta Real 8' Clarinet 8' Clarí Harmònic 4'    
    Cromorn 8' Trèmol      
    Trèmol          

 

 

Pedal: C - g'  Koppelingen:           
Greu 32' Manual II - Manual I          
Contrabaix 16' Manual II - Manual III           
Principal 16' Manual II - Manual IV           
Subbaix 16'  Manual I - Manual III          
Contres 8' Pedal - Manual I          
Baix 8' Pedal - Manual II          
Coral 4' Pedal - Manual III          
Composta 3 h. (2 2/3') Pedal - Manual IV          
Bombarda 16' Manual I - Manual I 16'        
Trompeta 8' Manual II - Manual II 16'        
Clarí 4' Manual III - Manual III 16'        
    Manual I - Manual I 4'          
    Manual II - Manual II 4'          
    Manual III - Manual III 4'        

 

 
   

Home
Terug naar vorige pagina / to last page / Zurück