Stockholm, Adolf Fredriks Kyrka, Hoofdorgel
Stockholms Iän

   
   

   
   

Foto: Alie Hoek-van Kooten © 2016

   
   

Het Hoofdorgel in de Adolf Fredriks Kyrka in Stockholm is gebouwd door Grönlund Orgelbyggeri. De orgelkas is historisch.

   
   
Huvudverk: C - g'''  Öververk:  C - g'''  Crescendoverk:  C - g''' Pedal: C - f'  Koppelingen:  
Kvintadena 16' Gedackt 8' Principal 8' Principal 16' Huvudverk - Öververk  
Principal 8' Kvintadena 8' Rörflöjt 8' Subbas 16' Huvudverk - Crescendoverk
Spetsflöjt 8' Principal 4' Fugara 8' - 1867 Oktava 8' Pedal - Huvudverk  
Oktava 4' Koppelflöjt 4' Oktava 4' Gedackt 8' Pedal - Öververk  
Rörflöjt 4' Gemshorn 2' Gedackt 4' Oktava 4' Pedal - Crescendoverk  
Kvinta 2 2/3' Kvinta 1 1/3' Nasat 2 2/3' Nachthorn 2'    
Oktava 2' Sesquialtera 2 chor Piccolo 2' Rauschquint 3 chor    
Cornett 5 chor Scharf 4 chor Ters 1 3/5' Mixtur 6 chor    
Mixtur 6-8 chor Dulcian 16' Sifflöjt 1' Basun 16' - 1867    
Trumpet 8' Krumhorn 8' Mixtur 5 chor Trumpet 8'    
    Tremulant   Cymbel 3 chor Trumpet 4'    
        Bombard 16'        
        Oboe 8'        
        Skalmeja 4'        
        Tremulant          
   
   

Home
Terug naar vorige pagina / to last page / Zurück