Groningen, Evangelisch Lutherse Kerk, Reconstructie Schnitger-orgel
Groningen

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Foto's: Willemijn Hissink © 2017

   
   
In 2014 werd er begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van een tweede orgel in de Lutherse Kerk in Groningen. Het instrument is een reconstructie van het voormalige orgel dat Arp Schnitger in 1699 voor deze kerk bouwde. Bernhardt Edskes bouwde het nieuwe instrument. Het oorspronkelijke orgel werd in 1717 uitgebreid met een vrij pedaal. De situatie van dit jaar is het uitgangspunt voor de nieuwbouw. De orgelkas is een kopie van het Schnitger-orgel in Pellworm. Twee musicerende engeltjes zijn geplaatst, die nog afkomstig zijn van het originele Schnitger-orgel dat tot 1896 in de kerk stond. Deze engeltjes stonden jaren op het Van-Oeckelen-orgel in Appelscha. Na de afbraak van dit orgel kwamen de engeltjes weer vrij en konden ze op het gereconstrueerde orgel worden geplaatst. Een bijzonderheid is verder dat er door Edskes een tweede klavier is gerealiseerd, waarvan zes registers kunnen worden bespeeld. Dit zogenaamde continuo-klavier kan worden gebruikt om van achter het orgel te kunnen werken met andere musici of zangers. Het orgel is op 31 oktober 2017 in gebruik genomen, waarbij het door Tymen Jan Bronda werd bespeeld.Verder is er ook een mogelijkheid om de blaasbalgen die onder de vloer van de galerij liggen voetmatig te bedienen. De toonhoogte van het orgel is a' = 415 Hz. Er zijn nog 3 andere orgels in de kerk aanwezig. Een van Oeckelen-orgel, een kistorgel van Ahrend en een Johannus-orgel.
   
   
Manuaal: C - d''' Borstwerk: C - d''' Pedaal: CD - d' Koppelingen:  
Praestant 8' Gedekt 8' Bourdon 16' Manuaalkoppel - schuifkoppel  
Holpijp 8' Prestant 4' Praestant 8'    
Octaaf 4' Blokfluit 4' Octaaf 4' Speelhulpen:  
Siffluit 4' Octaaf 2' Mixtuur V-VI sterk Tremulant  
Nasat 3' Woudfluit 2' Bazuin 16' 3 afsluiters  
Octaaf 2' Quint 1 1/2' Trompet 8'    
Sesquialter II sterk Scherp   Cornet 2'    
Mixtuur IV sterk Kromhoorn 8'        
Trompet 8'            
Vox Humana 8'            
   
   

Home
 Terug naar vorige pagina / to last page / Zurück