De voormalige Geref. Morgensterkerk (gebouwd 1932) in Wormerveer

Toen ik deze kerk bezocht, stond deze op de nominatie verbouwd te worden tot woonhuizen.
Inmiddels zijn het appartementen

Terug naar orgelindex