Tilburg, Maria Margaritakerk
koororgel.
Info koororgel: Jochem Baas

Het koororgel staat links van het altaar, en ondersteunt de koorzangers die vlak bij het orgel zitten

Mede onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie en de daaruit voortvloeiende veranderingen in de liturgie, ontstond in de periode rond 1970 de behoefte aan een koororgel ter ondersteuning van de volkszang en het toenmalige Hollands Gemengd Koor. Om in deze behoefte te voorzien bouwde kapelaan van Helmond in 1968 eigenhandig een koororgeltje dat, na zijn vertrek in 1973, vervangen is door een koororgel van de firma Elbertse. Het betreft hier een éénklaviers mechanisch instrument met zes registers dat ondanks zijn geringe omvang goed tot zijn recht komt dankzij de royale akoestiek van de kerk.

Het klavier

Het pedaal

Het pijpwerk

Op de linkerfoto is goed te zien, dat de grotere frontpijpen niet alleen staan op de windtoevoer, maar ook opge- hangen zijn aan een dwarslat. Zo blijven ze beter staan op de windlade.


Dispositie:

manuaal  (C-f3) pedaal  (C-d1)
prestant 8 aangehangen
bourdon 8  
roerfluit 4  
quint 2 2/3  
octaaf 2  
terts 1 3/5  

Organist

Sinds 1995 is Jochem Baas (1970) als vaste organist aan deze parochiekerk verbonden
Hij maakte over het koor in deze kerk een website. Voor meer info kunt u naar het
volgende adres: http://members.tripodnet.nl/baasrademaekers/index.html 

Home
Terug naar vorige pagina / to last page / Zurück